Provincie Groningen

Een sterke regionale economie: dat is waar de provincie Groningen zich voor inzet.

Het accent ligt daarbij op de ontwikkeling van drie kansrijke sectoren: Energie, Life Sciences/Healthy Ageing en Bio-economie. Daarnaast vindt de provincie de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de verbetering van de arbeidsmarkt van groot belang en richt zich daarbij via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ook op de internationale samenwerking met Noordwest Duitsland en Noordwest Rusland.

provinciegroningen.nl

 

Deel deze pagina

City of Talent