Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland

De toenemende vergrijzende bevolking in Nederland en Europa heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen.

Om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die gezond ouder worden bevorderen, zijn bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Noord-Nederland wordt gezien wordt als een inspirerend referentiepunt voor heel Europa. 

hannn.eu

Deel deze pagina

City of Talent