Gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil als Internationale kennisstad, middels het Economisch Businessplan, G-Kwadraat, zorgen voor een innovatief klimaat zodat meer innovaties en valorisaties tot stand komen, de bedrijvigheid toeneemt en daarmee de werkgelegenheid.

 Groningen zet daarvoor in op drie strategische thema's: Internationale Kennisstad, Aantrekkelijke Stad en Bedrijvige StadInternationale contacten, en die met Duitsland in het bijzonder, zorgen voor uitwisseling van kennis en brengen bedrijven met elkaar in contact waardoor onderlinge internationale samenwerking wordt verstevigd 

groningen.nl/ondernemer

Deel deze pagina

City of Talent