Partners Economisch Programma

Inspirerend Noord-Nederland

De Noordelijke Innovatieagenda voor Noord-Nederland legt de lat hoog. In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige regio. Een die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel behaald wordt uit innovatie op het gebied van gezond leven en duurzame productie, in een aantrekkelijke omgeving. Dit alles gebaseerd op de sterke economische pijlers van de afgelopen jaren: de nieuwste technologische ontwikkelingen en het krachtige en brede MKB dat Noord-Nederland rijk is.

Noord-Nederland heeft  de ambitie om in Europa een inspirerende voorbeeldregio te zijn voor het in de praktijk omzetten van de Europese doelstellingen van slim, duurzaam en inclusief.
De Innovatieagenda vormt  dan ook een open uitnodiging aan bedrijven en kennisinstellingen om te investeren in nieuwe ketens, producten en markten, op basis van beschikbare kennis, waarin de afgelopen jaren reeds veel is geïnvesteerd. Het gaat er nu om die kennis productief te maken en om te zetten in nieuwe business. 

Gestreefd zal worden naar een omgeving die bedrijven verankert in Noord-Nederland en uitnodigt tot innovatie. Een omgeving waar relevante netwerken en kennis worden ontsloten, met een goed functionerende arbeidsmarkt en waar nieuwe producten worden ontwikkeld in goed samenspel met de samenleving (living labs). Zodat, misschien wel met u, alle ambities waargemaakt kunnen worden.
Deel deze pagina

City of Talent