Economisch programma

Naast het Niederlande-Groningen-Festival op de Kehrwiederspitze en de uitwisselingen op cultureel gebied, worden de Hafengeburtstag en het co-gastheerschap natuurlijk met beide handen aangegrepen om ook economische banden te smeden, aan te halen of te vernieuwen. Klik hier voor een overzicht van de samenwerkingspartners.
Het economisch programma is op donderdag 7 mei, klik hier voor het programma. Aanmelden is nog mogelijk, stuur hiervoor een e-mail naar hamburg@groningen.nl

Economisch programma

Hamburg stad telt ruim 1,7 miljoen inwoners, de deelstaat Hamburg circa 5 miljoen. Deze cijfers, gecombineerd met een Duitse stabiele markt, maakt de marktpotentie van Hamburg enorm.

De handels- en investeringsrelatie tussen Duitsland en Nederland is groot, ook voor wereldwijde begrippen. Met een record handelsvolume van 169 miljard euro in 2013 staat de handelsrelatie wereldwijd op `einsamer Spitze’.

Voorafgaand aan de opening van de Hafengeburtstag, zullen bedrijfsleven en kennisinstellingen matchmaking bijeenkomsten organiseren, gekoppeld aan thematische seminars. Deze bijeenkomsten bieden een goede gelegenheid voor bedrijven uit Groningen en Noord Nederland om de markt in Hamburg en Noord Duitsland te verkennen en uit te breiden. Te denken valt aan de volgende thematische onderdelen: Healthy Ageing, Energie, ICT/gaming/innovatie, toerisme/cultuur/creatieve sector, maritiem, MKB bedrijven buiten genoemde clusters.

Ook is er de mogelijkheid voor bedrijven om relaties uit te nodigen in de speciaal ingerichte VIP-tent op de Kehrwiederspitze. Kijk voor de mogelijkheden bij de speciaal ontwikkelde samenwerkingsmogelijkheden.

Wij nodigen u uit om samen met ons uw mogelijkheden te onderzoeken!


Handelsmissie

Afstemming zal plaatsvinden met de beoogde handelsreis georganiseerd door VNO-NCW aan Hamburg in april en de bijeenkomst die georganiseerd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in maart aan Hamburg. Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Denemarken en het werkbezoek aan Noord-Duitsland. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missie.

De programma’s van bovengenoemde missies zullen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten zodat de verschillende bijeenkomsten aan Hamburg elkaar versterken en de kansen voor het bedrijfsleven optimaal worden benut


Letter of Intent

Tijdens de  Hafengeburtstag willen beide steden een nieuwe Letter of Intent voor de periode 2015-2019 tekenen, die naast cultuur en de creatieve industrie ook de clusters Energie, Healthy Ageing en ICT omvat.
Alle initiatieven zijn er op gericht om een duurzame en langdurige relatie met Hamburg en Noord Duitsland te realiseren die verder zal reiken dan het prachtige havenfeest alleen. 


City Of Talent

Groningen is niet alleen een echte studentenstad, maar ook op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap loopt de stad voorop. Een echte City of Talent dus.

Om dat ook aan de rest van het land kenbaar te maken hebben de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool, het UMCG en de gemeente Groningen de handen ineen geslagen. Onder de noemer ‘Groningen, City of Talent’, zijn zij samen met Marketing Groningen een landelijke campagne gestart. Het motto van de campagne is: ‘Hier is ruimte voor talent. Ruimte om te leren. Om te werken. Om te groeien. Om je verder te ontwikkelen. Om het beste uit jezelf te halen. Bovendien is hier ruimte om te wonen, te sporten en te genieten.

Ook in Hamburg is veel talent. De HAFENGEBURTSTAG wordt daarom aangegrepen om sectoren die in beide steden vertegenwoordigd zijn te koppelen en samenwerkingen te intensiveren. Dit zijn bijvoorbeeld: Healthy Ageing, Energie, ICT, Gaming en de creatieve industrie. Kijk voor meer informatie over City of Talent op: www.cityoftalent.nl

Foto boven: www.hamburg.de/C.Spahrbier 

Deel deze pagina

City of Talent